GODZINY URZĘDOWANIA BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

 

 

 

 

****************************************************************

 

poniedziałek 

wszystkie działy Spółdzielni są czynne:

 

godz. 915 – 1630

 

 

 

 

Kasa

w godzinach 915 – 1615

 

 przerwa 1200 1400

w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku

 

Dział ds. lokalowych i windykacji              815-1530

Dział rozliczeń                                                815-1530

Dział czynszów                                              815-1530

przerwa w działach                                    1000-1200

Kasa                                                              815-1500

 przerwa 1100 1300

 

****************************************************************

  • Kasa w Osiedlowym
    Domu Kultury
    ul. Wittenberga 5

czynna w godzinach:

poniedziałek

1030 – 1415

1515 - 1630

od wtorku do piątku

1030 - 1345

1445 - 1630

  • Kasa w Administracji
    os. „Wschód”
    ul. I. Zielińskiej 34

czynna w godzinach:

poniedziałek

1100 – 1400

1515 - 1650

od wtorku do piątku

1000 - 1330

1445 - 1550

Członek Zarządu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godzinach 1500 – 1700

 

 

****************************************************************

Członek Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy poniedziałek w sekretariacie biura Zarządu w godzinach

1600 – 1700

****************************************************************

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu